logo

Головна Електронні архіви

Електронні архіви України

Logo
Діючі відкриті е-архіви в інституціях України

 1. ARRChNU - Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 2. CEEMAR - Електронний репозитарій Інституту біології південних морів
 3. eaNUPh - Електронний архів Національного фармацевтичного університету
 4. E-archive DonNTU – Електронний архів Донецького національного технічного університету
 5. eDonNUIR - Електронний архів Донецького національного університету
 6. еIRPSTU – електронний архів Приазовського державного технічного університету
 7. eKhNUIR - Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 8. eKMAIR – Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»
 9. ElAr - Електронний архів Харківського національного університету радіоелектроніки
 10. ELARTU - Інституційний репозитарій Тернопільського державного технічного університет у імені Івана Пулюя
 11. ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»
 12. elONUar - Eлектронний архів-репозитарій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 13. eONEUIR - електронний архів Одеського національного економічного університету
 14. ENPUIR – архів наукових публікацій Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова
 15. eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій
 16. eNULAUIR - Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 
 17. eNTUKhPIIR - Електронний архів Национального техничного университету "Харківський політехнічний университет"
 18. erNAU - Інституційний репозитарій Національного авіаційного університету
 19. еSevNTUIR - Інституційний репозитарій Севастопольського національного технічного університету
 20. eScriptorium
 21. eSSUIR - Електронний архів Сумського державного університету
 22. eUABIR - Інституційний репозитарій Української академії банківської справи
 23. iRVNTU - Інституційний репозитарій Вінницького національного технічного універсиету
 24. KhNMU - Репозитарій Харківського національного медичного університету
 25. NUBIP – Репозитарій Національного університету біоресурсів і природокористування України
 26. Old Printed Books – депозитарій європейських раритетних видань, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 27. Електронна бібліотека Житомирського державного університету
 28. Електронний архів Житомирського державного технологічного університету
 29. Електронний архів наукових публікацій бібліотеки Львівської Політехніки
 30. Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі
 31. Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
 32. Електронний репозитарій Вінницького національного аграрного університету
 33. Репозитарій Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»
 34. Репозитарій Хмельницького національного університету
 35. Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»
 36. Цифровий репозитарій Буковинського державного медичного університету
 37. Цифровий репозитарій Харківського націоанльного університету міського ім. О.М. Бекетова
 38. Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
 39. Електронний архів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди»
   

  Лічильник

  На даний момент 6 гостей на сайті
   LinkedIn_IN_Icon_25px 

   facebook_logo 

   kassiopeya_32x32 


  Події

  No events

  Контакти

  e-mail: info@elibukr.org
  Телефон/Факс: +38 (044) 425-60-55
  Адреса: вул. Г. Сковороди, 2,  м. Київ, 04655, Україна.