Відбулось пілотне тестування порталу забезпечення якості освіти (у рамках проекту «Всеукраїнський дослідницький портал з питань забезпечення якості вищої освіти» («Ukrainian quality assurance e.service for education»)".

 

В рамках проекту «Всеукраїнський дослідницький портал з питань забезпечення якості вищої освіти» («Ukrainian quality assurance e.service for education»), протягом Березня 2020 р. відбулось тестування нового порталу. 

За допомогою порталу користувачі та управлінці освітньої системи проводитимуть сфокусовані дослідження та опитування широкого спектру серед бенефіціарів системи.

За результатами опитувань портал буде формувати відповідну аналітику забезпечення системи проведення процедур зовнішнього забезпечення якості освіти. Також функціонал порталу дозволить інформувати Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та Міністерство Освіти та Науки України щодо оперативних проблем у сфері освіти, відслідковувати тренди та тенденції. 

Це також забезпечить наявність критеріїв прийняття рішень у сфері вищої освіти та сприятиме налагодженню доступного і зрозумілого звітування, підтвердженого згнерованими даними.

Результати досліджень будуть інформувати про необхідність проведення оперативних перевірок діяльності систем забезпечення якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями.

На подальших кроках розробки порталу буде приділено особливу увагу розробці модулю моніторингу ефективності процедур забезпечення якості освітніх та професійних тренінгів, а також автоматизації процесів підготовки та оприлюднення статистичної інформації для доповідей про якість вищої освіти в Україні, та її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства.

У свою чергу бенефеціари системи будуть мати 24/7 доступ до безпосереднього впливу на якість освіти та власного досвіду в системі вищої освіти Україні. Вони матимуть можливість залишати відгук на безпосередні навчальні програми, на якість навчання на відповідних програмах, та у своєму університеті в цілому. Вони також зможуть надавати відгук на більш стратегічні рішення у системі забезпечення якості освіти.

На рівні університетів керівники закладів будуть мати доступ до відповідного рівня аналітики, що буде інформувати їх про можливі стратегічні та оперативні рішення щодо забезпечення якості освіти у їх університетах.

Доступ до порталу буде обмежено тільки для користувачів системи освіти. Вони будуть проходити відповідну аутентифікацію в системі. Це убезпечить від надання недостовірних даних, а також забезпечить конфіденційність даних, що виключить будь-які впливи.

Для ідентифікації користувачів порталу на етапі пілотного впровадження використовуються можливості MS Office 365.

В майбутньому є можливість додати вхід через інших провайдерів, наприклад, Google, у разі якщо заклади визої освіти використовують його для корпоративного середовища (провайдер має підтримувати протокол OpenID Connect). Також можливе налагодження співпраці із id.gov.ua для використання інших засобів ідентифікації (BankID, ЕЦП тощо).