Протягом Лютого 2020 р. представниками ELibUkr та НаУКМА було проведено обговорення методологічної складової Порталу оцінювання якості освіти, в якому взяли участь представники кількох університетів та НАЗЯВО.

 

Зокрема, щодо важливості забезпечення конфіденційності та анонімності респондентів (студентів) при таких опитуваннях, унеможливлення маніпулювання результатами як на рівні викривлення кількості чи заповнення анкет, так і на рівні інтерпретації та подальшого використання результатів. Важливим є питання забезпечення високого рівня участі студентів («response rate»), а також залученість і зацікавленість викладачів та адміністрації вищих навчальних  закладів в конструктивному використанні отриманих результатів для поліпшення якості викладання та освітніх програм.

В організації таких опитувань зазвичай є кілька основних проблемних аспектів:

  • Забезпечення конфіденційності та анонімності респондентів (студентів).
  • Унеможливлення маніпулювання результатами як на рівні викривлення кількості чи заповнення анкет, так і на рівні інтерпретації та подальшого використання результатів.
  • Забезпечення високого рівня участі студентів (response rate) та, наприклад, відсоток відповідей до загальної кількості студентів, які слухали дисципліну).
  • Залученість і зацікавленість викладачів та адміністрації вищих навчальних закладів в конструктивному використанні отриманих результатів для поліпшення якості викладання та освітніх програм.

Лише їх послідовне вирішення дозволяє отримати результати, які будуть надійними, валідними, консистентними та репрезентативними, а отже дадуть можливість зробити висновки щодо якості викладання дисциплін, оцінити наявні тенденції.

Детальніше про проект «Всеукраїнський дослідницький портал з питань забезпечення якості вищої освіти» («Ukrainian quality assurance e.service for education»)