4 червня 2020 р. відбулась онлайн зустріч з партнером проекту «Всеукраїнський дослідницький портал з питань забезпечення якості вищої освіти» («Ukrainian quality assurance e.service for education»), Донецьким національний технічний університет (м. Покровськ Донецької обл.)

 

Забезпечення якості вищої освіти є вимогою сучасності, незаперечним пріоритетом для академічної спільноти й державної освітньої політики країн Єдиного європейського простору вищої освіти та інших розвинених країн світу. 

Освіта і наука впливають на всі структурні елементи будь-якого суспільства, виступають чинником його модернізації, технологічного та інноваційного розвитку. Вони також включаються до параметрів національної безпеки. Без перебільшення, від якості вищої освіти залежить майбутнє країни. 

Одним з головних інструментів оцінювання якості закладів вищої освіти є регулярні опитування студентів. На жаль, такі опитування, зокрема в Україні, досі не стали повсякденною практикою для більшості закладів вищої освіти. Також поки що не створені алгоритми системного врахування їхніх результатів.

Проєкт «Всеукраїнський дослідницький портал з питань забезпечення якості вищої освіти» («Ukrainian quality assurance e.service for education») має на меті змінити ситуацію на краще через розробку технічного та методологічного рішення для проведення опитувань студентів (також, при потребі, опитувань будь яких інших стейкголдерів, зокрема випускників і працедавців) та створення відповідного незалежного Всеукраїнського дослідницького порталу забезпечення якості вищої освіти.

4 червня, під час онлайн зустрічі з партнерами проєкту, було обговорено етапи пілотного впровадження порталу та основні технічні складові. На фото перший проректор ДНТУ Л. Бачурін, керівниця відділу комп’ютерного забезпечення цього ж університету Наталя Ченікалова та керівник відділу ІКЦ НаУКМА Олександр Костюк.