Будь-який університет, науково-дослідний інститут, наукова бібліотека (далі ОРГАНІЗАЦІЯ) України можуть стати учасником Консорціуму ЕЛІБУКР (ГО ЕЛІБУКР ( ELibUkr) «Електронна бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України».

Готовність ОРГАНІЗАЦІЇ до участі у Консорціумі визначається виконанням умов, зазначених у Декларації про приєднання до проекту, що має бути підтверджено експертами проекту після відвідання ОРГАНІЗАЦІЇ та (або) прийняттям рішення Виконавчою Радою. Рішення про приєднання ОРГАНІЗАЦІЇ до Консорціуму приймається та затверджується Наглядовою Радою за поданням Виконавчої Ради.

 

Права та зобов’язання ОРГАНІЗАЦІЇ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ повинна:

 • розуміти та підтримувати політики та цілі КОНСОРЦІУМУ;
 • мати достатньо розвинені технічні можливості (комп’ютерні мережі, швидкісні інтернет-канали, комп’ютери у публічному доступі через бібліотеку);
 • бути готовим до удосконалення власної системи наукової комунікації та робити конкретні дії щодо реалізації відкритого доступу до результатів власних наукових досліджень, зокрема через створений власний інституційний репозитарій;
 • призначити уповноважену особу (осіб) для координування дій за ПРОЕКТОМ;
 • робити щорічний внесок до проекту через передплату баз даних власним коштом для власної інституції на суму, не меншу ніж еквівалент 1000 доларів США;
 • робити щорічний благодійний внесок на розвиток ГО ЕЛІБУКР на суму 1000 грн.
 • проводити навчання (тренінги, інструкції, семінари тощо) для академічної громади та інших користувачів бібліотеки щодо використання е-ресурсів;
 • використовувати наукові електронні ресурси у навчальному процесі та наукових дослідженнях ОРГАНІЗАЦІЇ. Жодним чином не дозволяється використовувати ресурси проекту з комерційною метою;
 • підтримувати розвиток бібліотеки ОРГАНІЗАЦІЇ як важливого науково-інформаційного центру, що відповідає за підтримку та забезпечує інформаційні наукові та академічні потреби на принципах доступності, оперативності та комфортності;
 • надавати повну та актуальну інформацію щодо університету відповідно пунктів Анкети організації -учасника Консорціуму;
 • подавати звіти щодо реалізації активностей Консорціуму на розгляд Виконавчої Ради проекту.

ОРГАНІЗАЦІЯ має право:

 • брати участь в стратегічному плануванні Консорціуму;
 • брати участь у виконанні поточних завдань Консорціуму;
 • отримувати передплату доступу до електронних ресурсів відповідно до планів та бюджету Консорціуму;
 • користуватися інформаційною підтримкою Консорціуму;
 • отримувати консультації від Консорціуму щодо технічних та організаційних питань управління електронними ресурсами;
 • брати участь у всіх тестових доступах, організованих ЕЛІБУКР, до наукових ресурсів;
 • брати участь у конференціях, семінарах та тренігах, організованих ЕЛІБУКР;
 • брати участь у інших заходах, організованих ЕЛІБУКР;
 • користуватися сервісом «Електронна доставка документів»;
 • користуватися всіма ресурсами, що пропонуються через портал ЕЛІБУКР;
 • вимагати та отримувати належне виконання зобов’язань Консорціуму.

 

Права та зобов’язання ГО ЕЛІБУКР (Консорціуму)

Консорціум повинен:

 • надавати ОРГАНІЗАЦІЯМ-учасникам повну і оперативну інформацію щодо розвитку Консорціуму, його планів, звітів, бюджету, ресурсів, змін в управлінні тощо;
 • надавати ОРГАНІЗАЦІЯМ-учасникам консультації щодо технічних та організаційних питань управління електронними ресурсами;
 • організовувати тестові доступи до наукових інформаційних ресурсів;
 • організовувати конференції, семінари, тренінги, вебінари з різних аспектів доступу до наукових інформаційних ресурсів та управління ними;
 • сприяти підвищенню кваліфікації координаторів проекту через можливі стажування, участь у навчаннях тощо;
 • організовувати передплату доступу до електронних ресурсів відповідно до планів та бюджету потенційних проектів організацій та ГО ЕЛІБУКР.

 

Консорціум має право:

 • вимагати та отримувати повну та актуальну інформацію від ОРГАНІЗАЦІЙ-учасників в межах компетенції та завдань Консорціуму;
 • вимагати та отримувати звіти ОРГАНІЗАЦІЙ про активності в межах Консорціуму;
 • проводити контроль за дотриманням ОРГАНІЗАЦІЄЮ зобов’язань та умов участі в Консорціумі та вимагати належного їх дотримання.

 

Процедура приєднання до ПРОЕКТУ:

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ погоджується із політиками та цілями Консорціуму, виконує умови, зазначені у Декларації про приєднання до проекту.
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ підписує Декларацію про приєднання до Консорціуму та заповнює Анкету учасника Консорціуму.
 3. ОРГАНІЗАЦІЯ надсилає поштою оригінали Декларації та Анкети на адресу ГО ЕЛІБУКР (вул. Г. Сковороди, 6, оф.45, м. Київ, 04070, Україна), а електронний варіант у форматі .pdf - електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 4. Представники Виконавчої ради ГО ЕЛІБУКР у можуть ухвалити рішення про приєднання на підставі поданих документів, або відвідати ОРГАНІЗАЦІЮ, що подала заяву на приєднання з верифікаційним візитом та подають відповідний звіт та рекомендації до Наглядової ради.
 5. Наглядова Рада проекту розглядає та приймає рішення, щодо приєднання ОРГАНІЗАЦІЇ до Консорціуму, що затверджується протоколом засідання Наглядової Ради.
 6. У разі прийняття позитивного рішення, ГО ЕЛІБУКР повідомляє про це ОРГАНІЗАЦІЮ, після чого набувають чинності всі пункти прав та обов’язків ОРГАНІЗАЦІЇ по відношенню до Консорціуму та Консорціуму по відношенню до ОРГАНІЗАЦІЇ, які викладено вище.
 7. У разі прийняття негативного рішення, ГО ЕЛІБУКР повідомляє ОРГАНІЗАЦІЮ про причини та надає рекомендації щодо виконання умов приєднання в подальшому.
Завантажити Анкету учасника Консорціуму (ГО «ЕЛІБУКР»)