ЗМІ про ELibUkr

 

Зарембо, Катерина. "Залізна завіса" української науки // Unistudy (15 вересня, 2015).

Козьменко, Сергій. Науковий вал чи провал? // Дзеркало тижня. - 2012. - № 7 (24 лютого).

Фаріон, Марта. Як пройти до бібліотеки? // Дзеркало тижня. - 2012. - № 20 (1 червня).

Дейниченко, Руслан. Електронна бібліотека України у Могилянці / Руслан Дейниченко, Марія Юнко // Голос Америки [Електронний ресурс]. - Неділя, 6 листопада, 2011. - Назва з екрана.

Ярошенко Т. О. Відкритий доступ -- шлях до присутності України у світовій науковій спільноті // Вища школа. - 2011. - № 3. - С. 47-51.

Електронна бібліотека України у Могилянці // Свобода, 11 листопада 2011 р., - С. 45

Пріоритети державної політики, програмного і проектного розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О.В. Воскобойнікова-Гузєва // Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, 17-18 листоп. 2011 р. : тези доп. / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Укр. наук. центр розвитку інформ. технологій. - К. : [Укр. наук. центр розвитку інформ. технологій], [2011]. - С. 24-25.

Farion M. Electronic Library of Ukraine: Knowledge Centers for Ukraine Makes Significant Progress in Providing Information to Students and faculty / Marta Farion,Tetiana Yaroshenko // US- Ukraine business council : Web-site. - 2010.- Dec., 15. 

Government of Ukraine Supports Electronic Library of Ukraine : Press release // Brama : Ukrainewstand : Web-site / Brama. Inc. - Electronic data. - Brama, 2010. - October, 22.

Пересунько, Михайло. Уряд України підтримує електронну бібліотеку // Свобода. - 2010. - 8 жовтня (№ 41). - С. 14.

Mostovych, Anna. Library network helps Ukraine bridge digital divide // The Ukrainian Weekly. - 2010. - September, 19 (No. 38). - P. 7, 19.

Electronic Library of Ukraine Access to the World’s Information for Ukraine’s Academic Libraries [Electronic resource] / published by Kyiv Mohyla Foundation of America // Build Ukraine through education : innovation, academic integration, nationbuilding : e-newsletter. - 2010. - No. 4, August.

Воропаєва, В. Я. Створення центрів прикладних знань: переваги та перспективи U2B взаємодії» / Воропаєва, В. Я., Зухба Д. С. // Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7-9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 : Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. - К. : [УкрІНТЕІ], 2009. - С. 94-99.

Шилюк, О. І. Інформаційна грамотність користувачів та вузівська бібліотека // Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7-9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 : Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. - К. : [УкрІНТЕІ], 2009. - С. 124-130.

Ярошенко, Т. О. ELibUkr - електрона бібліотека : Центри знань в університетах України (перший рік впровадження проекту) / Ярошенко Т.О. // Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7-9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 : Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. - К. : [УкрІНТЕІ], 2009. - С. 141-144.

Маценко, Георгій. Проекти електронної бібліотеки майбутнього представили у Львові // Укрінформ [Електронний ресурс]. [Розділи: Новини 2009.10.08 13:18:00, Регіони 2009.10.08 13:18:00, Культура 2009.10.08 13:18:00, Дайджест новин 2009.10.08 13:17:00]. 

Маценко, Георгій. Проекты электронной библиотеки будущего представили во Львове // Укринформ [Електронний ресурс]. [Разделы: Дайджест новостей 2009.10.08 13:41:00, Укринформ: новости 2009.10.08 13:41:00, Регионы 2009.10.08 13:41:00, Культура 2009.10.08 13:41:00]. 

Шилюк, О. І. Інформація для освіти та науки // Університетський вісник. - 2009. - Вер. (№10). - С.4-5.

Ярошенко, Т. А. Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2009.- № 2.- С. 65-70.

Ярошенко, Т. А. Проект ELibUkr : "Электронная библиотека : Центры знаний в университетах Украины" : цели, задачи, приоритеты // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы 16 Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2009.

Ярошенко, Т. О. Наука-освіта-інформація : проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матерали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. /МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. - С. 111-117.

Шилюк, О. І. Інтеграція України в світовий інформаційний простір : Чернівецький національний університет ( за проектом "ELibrUkr") // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Севастополь, 19-21 трваня 2009 р. / [наук. ред. В.А. Крамарь]. - Севастополь : [Севастопольський національний технічний університет], 2009. - С.62-68.

Електронні бібліотеки світу / підготував Ю. Ворона // Бібліотечна планета. - 2009.  - № 2. - С. 41.

26 січня 2009 року в приміщенні Бібліотеки Антоновичів Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ) відбулась презентація унікального проекту «Електронна бібліотека України : створення Центрів знань в університетах України»… / Наукова бібліотека Чернівецького національного університету // Наукова бібліотека Чернівецького національного університету : [вебсторінка бібліотеки, розділ «Проекти бібліотеки»]. 

26 січня відбудеться оголошення проекту "Електронна Бібліотека України : створення Центрів Знань в університетах України" // Український науковий клуб [Електронний ресурс] : [розділ «Короткі новини»]. 

26 січня відбудеться презентація проекту "Електронна бібліотека України" // Всеукраїнська громадська наукова організація "Експерти України" : [Електронний ресурс]. 

Campbell, Natalie. Chicago helps launch first Electronic Library of Ukraine / Natalie Campbell // The Ukrainian Weekly [Electronic resource] : [Archive]. – 2009. – Vol. 77, № 5. 

Campbell, Natalie. Electronic Library of Ukraine program launched in Kyiv : Access to Digital Information Through University Knowledge Centers, USAID Support, Project Started in Chicago Electronic Library of Ukraine (ELibUkr) // The US-Ukraine Business Council [Electronic resource] : [chapter “News”]. 

Campbell, Natalie. First-Ever Electronic Library of Ukraine Launches Today // Ukrainian Scientists Worldwide [Electronic resource] = Українські науковці у світі : [розділ «Блоги»]. 

Electronic Library of Ukraine program launched in Kyiv // UNIAN [Electronic resource]. – Mode of access: http://unian.net/eng/news/news-297374.html. – Title from screen.

Electronic Library of Ukraine program launched in Kyiv: Access to Digital Information Through University Knowledge Centers, USAID Support, Project Started in Chicago. // Action Ukraine Report [Electronic resource] : An International Newsletter. – 2009. – January 27.

Electronic Library of Ukraine Program Launched in Ukraine // The Kyiv Mohyla Foundation of America [Electronic resource]. 

ELibUkr - погляд газети «День» // Національний університет «Києво-Могилянська академія» : [вебсторінка університету, розділ «Новини»]. 

ELibUkr // Gurto.NET [Електронний ресурс].

ELibUkr долучить Україну до світової мережі знань // Портал "Громадський простір" [Електронний ресурс] : [розділ «Новини»]. 

ELibUkr Цей проект сприятиме обміну інформацією між світовою та українською академічними спільнотами // Український науковий клубу [Електронний ресурс] : [розділ «Короткі новини»].

ElibUkr : миссия познать мир... // UkrHome.net [Електронний ресурс] : [розділ «Новости»]. 

Partnership to Develop Electronic Library of Ukraine // Ukrainian Echo [Electronic resource] : [chapter “Ukraine”] = Гомін України. 

Thomas, Jeffrey. Digital Library Brings Global Knowledge Network to Ukraine : Project strengthens civil society, industry and academia / by Jeffrey Thomas, Staff Writer // American.gov [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.america.gov/st/educ-english/2009/February/200902191009341CJsamohT0.8406793.html?CP.rss=true. – Title from screen.

Цифровая библиотека открывает Украине доступ к глобальной сети знаний (Проект способствует укреплению гражданского общества, развитию экономики и повышению качества высшего образования) // American.gov [Electronic resource]. – Режим доступу : http://www.america.gov/st/democracy-russian/2009/February/200902201339151CJsamohT0.6527521.html. – Назва з екрана.

Tysiachna, Nadia. ELibUkr : This project will facilitate information exchange between the international and Ukrainian academic communities // The Day Weekly Digest [Electronic resource]. – 2009. – 3 February (№ 3). – Mode of access: http://www.day.kiev.ua/263845/. – Title from screen.

Баловсяк Надежда. Университеты начали работу над проектом «Электронная библиотека Украины» // Агенство Интернет Новостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ain.com.ua/archives/9158. – Назва з екрана.

В Украине стартовал проект «Электронная библиотека Украины: создание центров знаний в университетах Украины» // Karman.com.ua : [Електронний ресурс] : форум о хостинге в Украине. – Режим доступу : http://karman.com.ua/forum/topic15691.html. – Назва з екрана.

Сорокопуд Вікторія. ElibUkr : місія пізнати світ... // Всеукраїнська громадська наукова організація "Експерти України" : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://experts.in.ua/inform/smi/detail.php?ID=35888. – Назва з екрана.

До Харківського університету завітали керівники проекту «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України» // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна [Електронний ресурс] : [вебсторінка університету, розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.univer.kharkov.ua/ua/events/news?news_id=649. – Назва з екрана.

Електронна бібліотека приєднає Україну до світової мережі знань // Регіональна Місія Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) [Електронний ресурс] : [розділ «Новини та події»]. – Режим доступу : http://ukraine.usaid.gov/ukr/success_full.shtml?p=534. – Назва з екрана.

Електронна бібліотека України / Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. // Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : [вебсторінка бібліотеки, розділ «Події»]. – Режим доступу : http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/300109_.html. – Назва з екрана.

Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Портал "Громадський простір" [Електронний ресурс] : [розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.civicua.org/news/view.html?q=1154460. – Назва з екрана.

Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Пошукова система новин RedTram Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.redtram.com/go/180266402/. – Назва з екрана.

Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Совет молодых ученых ХНУ [Електронний ресурс] : [розділ «Новости»]. – Режим доступу : http://www-rmn.univer.kharkov.ua/2009/01/21/elektronna-bbloteka-ukrani-stvorennja.html. – Назва з екрана.

Кудіна, Людмила. ELibUkr долучить Україну до світової мережі знань // Молодіжна альтернатива [Електронний ресурс] : [розділ «Новини третього сектору»]. – Режим доступу : http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view;=article&id;=158:elibukr------&catid;=43:2008-03-07-23-06-26&Itemid;=65. – Назва з екрана.

Презентація проекту «Електронна бібліотека України» за участі Харківського університету // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна : [вебсторінка університету, розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.univer.kharkov.ua/ua/events/news?news_id=647. – Назва з екрана.

Солонина, Євген. Проект «Електронна бібліотека України» надасть доступ до всесвітньої електронної мережі наукових знань // Мистецька сторінка [Електронний ресурс] : [розділ «Освіта»]. – Режим доступу : http://storinka-m.kiev.ua/art_news_1780.php. – Назва з екрана.

Солонина Євген. Україна за підтримки USAID приєдналася до всесвітньої електронної мережі знань // Радіо свобода [Електронний ресурс] : [розділ «Україна»]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/Article/1375001.html. – Назва з екрана.

Сорокопуд Виктория. ElibUkr : миссия познать мир... // Ukrpost.info [Електронний ресурс] : [раздел «Компьютеры и Интернет»]. – Режим доступу : http://ukrpost.info/news/computers/476276.html. – Назва з екрана.

Сорокопуд Виктория. ElibUkr : миссия познать мир... // Зеркало недели [Електронний ресурс]. – 2009. - 31 января-6 февраля (№ 3). – Режим доступу : http://www.zn.ua/3000/3994/65248/. – Назва з екрана.

Сорокопуд Виктория. ElibUkr: миссия познать мир...  // Интернет-портал ProIT [Електронний ресурс] : [розділ «Інтернет – Дайджесты»]. – Режим доступу : http://proit.com.ua/digest/internet/2009/02/02/095856.html. – Назва з екрана.

Сорокопуд Вікторія. ElibUkr: місія пізнати світ... // Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. – 2009. - 31 січня-6 лютого (№ 3). – Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3994/65248/. – Назва з екрана.

Сорокопуд Вікторія. ElibUkr: місія пізнати світ... // Всеукраїнська громадська наукова організація "Експерти України" : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://experts.in.ua/inform/smi/detail.php?ID=35888. – Назва з екрана.

Тисячна Надія. ELibUkr – Цей проект сприятиме обміну інформацією... // ZAPYSY.com.ua [Електронний ресурс] : [розділ «Новини»]. – Режим доступу :  http://zapysy.com.ua/news/1209.html. – Назва з екрана.

Тисячна, Надія. ELibUkr : Цей проект сприятиме обміну інформацією між світовою та українською академічними спільнотами // День [Електронний ресурс] : щоденна всеукраїнська газета. – 2009. – 28 січня (№ 12). – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/263473/. – Назва з екрана.

Тысячная Надежда. ELibUkr : Этот проект будет способствовать обмену информацией между мировым и украинским академическими сообществами // День [Електронний ресурс] : ежедневная всеукраинская газета. - 2009. - 28 січня (№ 12). – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/263511/. – Назва з екрана.

Университеты начали работу над проектом "Электронная библиотека Украины" // Российский портал развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.russia-gateway.ru/content/NEWS/NewsItem_3651951/. – Назва з екрана.

Университеты начали работу над проектом «Электронная библиотека Украины» // Vikkimus [Електронний ресурс] : [розділ «Новости»]. – Режим доступу : http://vikkimus.org.ua/2009/02/06/. – Назва з екрана.

Университеты начали работу над проектом «Электронная библиотека Украины» // IT Business Week [Електронний ресурс] : журнал для профессионалов : [раздел «IT-новости Украина»]. – Режим доступу : http://pda.itbusiness.com.ua/content/view/14861/34/. – Назва з екрана.

Червоножка Валентина. Електронний прорив : бібліотека майбутнього в Україні // Новинар [Електронний ресурс] : [розділ «Нові технології»]. – Режим доступу : http://novynar.com.ua/analytics/newtechnology/52640. – Назва з екрана.

Через ELibUkr студенти ЧНУ долучаться до глобальних знань //  Громадсько-полiтичний часопис "Доба"[Електронний ресурс]. – 2009. – 5 лютого (№4). – Режим доступу : http://www.doba.cv.ua/index.php?id1=2&k;=636&all;=28#pos. – Назва з екрана.

Чернівецький університет – почесний партнер у створенні Електронної бібліотеки України (ELibUkr) // Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини та оголошення»]. – Режим доступу : http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/news&obj;%5Bid%5D=437. – Назва з екрана.

Электронная библиотека Украины // Национальная библиотека Беларуси [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал : розділ «Новости библиотек»]. – Режим доступу : http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=11256⟨=ru&rubricId;=2. – Назва з екрана.

Электронная библиотека Украины ElibUkr 6 // Библиотекари Беларуси : библиотечний блог [Електронний ресурс] : [розділ «Библиотеки»]. – Режим доступу : http://inf.by/library/3704/. – Назва з екрана.

Короденко М. Інтеграція української академічної спільноти до світової науки : [за матеріалами виступів президента Києво-Могилянської академії С. Квіта та віце-президента НаУКМА й директора Наукової бібліотеки цього закладу, виконавчого директора ELibUkr Т. Ярошенко на церемоніїї підписання угоди]  // Освіта України. - 2009. - 10 лютого (№ 11). - С. 1, 2.

Тисячна Н. ELibUkr : цей проект сприятиме обміну інформацією між світовою та українською академічними спільнотами // День. - 2009.  - 28 січня (№ 12). - С. 2.

Розпочав свою роботу проект «Електронна бібліотека України» // Європейський освітній портал [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.eu-edu.org/news/info/195. – Назва з екрана.

Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Східний інститут українознавства ім. Ковальських [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://keui.univer.kharkov.ua/www/index.php?set=news&mc;=readfull&do;=513. - Назва з екрана.

Україні є чим пишатись, і відповідно є що запропонувати міжнародній спільноті - Борис Тарасюк // Верховна Рада України. Комітет з питань європейської інтеграції [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»].  – Назва з екрана.

Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Історичний факультет Маріупольського гуманітарного університету [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.istfak-mggu.org.ua/news/2009-1-21-785-0-. – Назва з екрана.

Всі знання України переллють в елекронну бібліотеку // Портал неполітичних новин NGO.DONETSK.UA [Електронний ресурс] : [Розділ «Україна»]. – Режим доступу : http://ngo.donetsk.ua/ukrsociety/2324. – Назва з екрана.

Розпочав свою роботу проект «Електронна бібліотека України» // Музейний простір України [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://prostir.museum/news/ua/detail?id=7937. – Назва з екрана.

Williams, Morgan. Promoting Ukraine in the United States / by Morgan Williams. // Welcome to Ukraine. - 2009.  - № 1. - P. 102-104.

Сорокопуд, В. ElibUkr : от Диканьки до Ганновера / Виктория Сорокопуд // Кампус. - 2009.  - № 1. - С. 40-41.

Розпочався проект "Електронна бібліотека України: створення Центрів Знань в Університетах України (ELibUkr)" // Науково-технiчна бiблiотека Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] : [веб-сторінка бібліотеки : розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.library.dgtu.donetsk.ua/?lang=ua&p;=408. – Назва з екрана.

Университеты начали работу над проектом «Электронная библиотека Украины» // Novostey.com [Електронний ресурс] : ежедневная лента новостей [розділ «Internet и сети», «Новости»]. – Режим доступу : http://novostey.com/internet/news112888.html. – Назва з екрана.

Пролыгина, Ирина. Украинские университеты создали новую электронную библиотеку ELibUkr // ХОРОШИеНОВОСТИ [Електронний ресурс] : [розділ «Культура»]. – Режим доступу : http://www.horoshienovosti.com.ua/cult/bibl.html. – Назва з екрана.

Іванін, О. Електронні бібліотеки: крок до майбутнього // Харківський університет [Електронний ресурс] : загальноуніверситетська газета. - 2009.  - № 4. – Режим доступу : http://www-gazeta.univer.kharkov.ua/index.php?eb09. – Назва з екрана.

Состояние национальных систем научно-технической информации в государствах СНГ – членах МКСНТИ // Межгосударственный координационный совет по научно-технической информации, 2009. – Режим доступу: http://www.viniti.ru/download/russian/MKSNTI/analit.pdf – Назва з екрана.

 

Про нас | Історія | Структура | Документи | ЗМІ