Наші місія та цінності:

Ми прагнемо змін на краще для української освіти та науки через:


  • доступ українських вчених та студентів до світової наукової інформації та належне представлення результатів власних досліджень українських науковців в світі
  • сприяння інтеграції системи вищої освіти України в світовий освітній та науковий простір
  • сприяння Відкритому Доступу та Відкритій Науці
  • розвитку співпраці між університетами, науковцями та іншими інституціями у сфері академічної доброчесності та забезпечення якості освіти, забезпечення етики наукових публікацій, створення та використання електронних ресурсів, належного  використання наукометричних показників
  • використання кращих світових практик, моніторинг та аналіз результатів діяльності закладів вищої освіти у зазначених сферах  

Основні завдання:


  • розробка та впровадження інноваційних інструментів розвитку вищої освіти та науки України
  • сприяння кращим практикам запровадження політик академічної доброчесності та стандартам забезпечення якості освіти в українських університетах 
  • сприяння легальному ліцензованому доступу українських вчених, викладачів та  студентів  до світової наукової інформації
  • створення власних наукових та освітніх ресурсів та належне їх представлення у відкритому доступі
  • підтримка перспективних проектів та інтеграція їх результатів в освітній та дослідницький процеси;
  • представництво інтересів членів ГО  у відносинах з державними установами щодо питань освіти і науки
  • проведення конференцій, семінарів, тренінгів для об’єднання зусиль задля розвитку української освіти та науки

Наші цінності:


  • Академічна свобода
  • Доброчесність
  • Партнерство
  • Відкритість
  • Взаємопідтримка
  • Відповідальність
  • Довіра
  • Інновації
  • Якість
Про нас | Місія | Історія | Структура | Документи | ЗМІ