logo

Home Electronic Archives

Electronic Archives of Ukraine

The search in public archives of Ukraine 

 Ukrainian Open Institutional Repositories

 1. ARRChNU - Інституційний репозитарій Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 2. eaNUPh - Електронний архів Національного фармацевтичного університету
 3. еIR PSTU – Електронний архів Приазовського державного технічного університету
 4. eKhNUIR - Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 5. eKMAIR – Електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 6. ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ "КПІ"
 7. ElarKhNU - Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету
 8. ELARTU - Інституційний репозитарій Тернопільського державного технічного університет у імені Івана Пулюя
 9. elONUar - Eлектронний архів-репозитарій Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
 10. ENPUIR – Архів наукових публікацій Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова
 11. eNTUKhPIIR - Електронний архів Национального техничного университету "Харківський політехнічний университет"
 12. eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій
 13. eNULAUIR - Електронний архів-репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
 14. erNAU - Інституційний репозитарій Національного авіаційного університету
 15. ePHSHEIR - Електронний архів ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди"
 16. eScriptorium
 17. eSNUIR - Інституційний репозитарій Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
 18. eSSUIR - Електронний архів Сумського державного університету
 19. eUABIR - Інституційний репозитарій Української академії банківської справи
 20. EZTUIR - Електронний архів Житомирського державного технологічного університету
 21. IRZNAU - Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological University
 22. iRVNTU - Інституційний репозитарій Вінницького національного технічного універсиету
 23. KhNMU - Репозитарій Харківського національного медичного університету
 24. NUBIP - Репозитарій Національного університету біоресурсів і природокористування України
 25. Old Printed Books - депозитарій європейських раритетних видань, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича, Київський національний університет ім. Т. Шевченка
 26. Електронна бібліотека Житомирського державного університету
 27. Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"
 28. Електронний архів Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
 29. Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі
 30. Електронний архів відкритого доступу Харківського національного університету радіоелектроніки
 31. Електронний репозитарій Вінницького національного аграрного університету
 32. Електронний репозитарій Тернопільського національного економічного університету
 33. Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу "Національної академії статистики, обліку та аудиту"
 34. Репозитарій Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»
 35. Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»
 36. Цифровий Репозиторій - Інтелектуальні Фонди Буковинського державного медичного університету
 37. Цифровий репозиторій Харківського національного університету міського господарства ім.О.М.Бекетова
 

Counter

We have 64 guests online

 facebook_logo 


Events

No events

Contacts

e-mail: elibukr.org@gmail.com
Phone/Fax: +38 (044) 425 60 55
Address: 2, H. Skovorody str., Kyiv, 04655, Ukraine