logo

Home About

Publications about ELibUkr

2017

 1. Листопад О. О. Проект ElibUkr: поширення знань [Електронний ресурс] : [презентація] / Олександра Листопад //  V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху», Київ, 29-30 березня 2017 р. – Назва з екрана.
 2. Назаровець С. А. Журнали відкритого доступу : мультимедійний довідник [електронний ресурс] / Сергій Назаровець. - [Київ : НаУКМА, 2017]. - 17 слайдів.
 3. Соловяненко Д. Консорціум e-VERUM та проект ТОРНАДО [Електронний ресурс] :  [презентація]/Денис Соловяненко. -  V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху», Київ, 29-30 березня 2017 р.  – Назва з екрана.  
 4. Yaroshenko T. O. Science, Libraries and Higher Education: Ukrainian landscape   
  [Electronic  resource] : Presentation for iSchool at Florida State University (February, 15, 2017).
  / Tetiana Yaroshenko. - Title from the screen.

2016

 1. Борисова Т. О. Наукова комунікація в цифрову епоху / Тетяна Борисова, Світлана Чуканова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 3 (5). - С. 22-25.
 2. Тихонкова І. О. Проект "Українські наукові журнали": мета, завдання, результати / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому інформаційному просторі. - 2016. - № 13. - С. 40-46.
 3. Chukanova S. 4th International Conference "Scientific Communication in the Digital Age" (Kyiv, 30-31 March, 2016) [Electronic resource] / Svitlana Chukanova, Tetiana Borysova // Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media. - 2016. - Nr. 3 (22) . - S. 173-179. -  Title from the screen.

2015

 1. Чуканова С. О. Наукова комунікація в цифрову епоху: новини з Другої міжнародної конференції в Могилянці / Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2015. - № 1.
 2. Зарембо, Катерина. "Залізна завіса" української науки // Unistudy (15 вересня, 2015).
 3. Вінницький національний технічний університет став учасником проекту ELibUkr / Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету: [веб.сат]. - Новини. - 27.10.2015.
 4. Назаровець С. А. Проект ELibUkr: створення Центрів знань в університетах України / Семінар-нарада директорів бібліотек ВНЗ Київського зонального методичного об'єднання "Еволюційний поступ бібліотек ВНЗ у світлі модернізації вищої освіти" (15-16 жовтня 2015 р., м. Київ).

2014

 1. Гімос О. Електронні ресурси у вищому навчальному закладі: організація та управління: [презентація] / Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху” (30 січня -1 лютого 2014 р., НаУКМА)
 2. Жердій, Мілена. ElibUkr - що нового? / Друга Міжнародна Конференція “Наукова комунікація в цифрову епоху” (30 січня -1 лютого 2014 р., НаУКМА)
 3. Наукова бібліотека ЧНТУ в проекті ELibUkr "Електронна бібліотека України" / Наукова бібліотека Чернігівського національного технічного університету: [веб-сайт].
 4. Ярошенко Т.О.  Менеджмент е-ресурсів в сучасних бібліотеках: з досвіду учасників Консорціуму ЕЛІБУКР (Електронна бібліотека України) / Конференція «Бібліотек@  -  відкритий світ»: V Львівський бібліотечний форум (10-14 вересня 2014 р., м. Львів).

2013

 1. Жердій, Мілена. Проект ELibUKR (Електронна бібліотека України) розширює можливості бібліотек // Бібліотеки та інформаційні ресурси у сучасному світі науки, освіти та культури : матеріали наук.-практ. конф., Севастополь, 7-10 жовт. 2013 р. / Мін-во освіти і науки України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Наук. б-ка Севастоп. нац. техн. ун-ту. - Севастополь : [Купол], 2013. - C. 28-29.
 2. Жердій. Мілена. Проект ELibUkr (Електронна бібліотека України) у справі створення та доступу до наукової інформації: [препринт] / Мілена Жердій, Світлана Чуканова.
 3. Жердій, Мілена. Консорціум "ElibUkr: Електронна бібліотека України": що нового?: [презентація] / Міжнародна наукова конференція "Наукова комунікація в цифрову епоху (30 січня - 1 лютого 2013 р., НаУКМА).

2012

 1. Жердій, Мілена. Проект ElibUkr: чи є результат : [презентація] / Мілена Жердій, Тетяна Ярошенко // Щорічний семінар "Інформаційні ресурси для науки та освіти" (НаУКМА, 31 січня - 1 лютого 2012).
 2. Жердій Мілена. Проект "ELibUkr - Електронна бібліотека України: створення центрів знань в університетах України" (НаКККіМ, 26 січня 2012 р.): [презентація ].
 3. Гімос, Олена. Електронні ресурси для освіти та науки: з досвіду Наукової бібліотеки та проекту ELibUkr (НаКККіМ, 26 січня 2012 р.) : [презентація].
 4. Гімос О. П. Електронні ресурси для бібліотек України: новини з конференції / Олена Гімос, Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. - 2012. - № 2. - С. 31-34.
 5. Козьменко, Сергій. Науковий вал чи провал? // Дзеркало тижня. - 2012. - № 7 (24 лютого).
 6. Фаріон, Марта. Як пройти в бібліотеку? // Дзеркало тижня. - 2012. - № 20 (1 червня).

2011

 1. Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, 17-18 листопада 2011 р. : тези доповідей / Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Український науковий центр розвитку інформаційних технологій. - Київ : [Український науковий центр розвитку інформаційних технологій], 2011. - 125 c. : іл.
 2. Дейниченко, Руслан. Електронна бібліотека України у Могилянці / Руслан Дейниченко, Марія Юнко // Голос Америки [Електронний ресурс]. - Неділя, 6 листопада, 2011. - Назва з екрана.
 3. Ярошенко Т. О. Відкритий доступ -- шлях до присутності України у світовій науковій спільноті // Вища школа. - 2011. - № 3. - С. 47-51.
 4. Електронна бібліотека України у Могилянці // Свобода, 11 листопада 2011 р., - С. 45 icon Електронна бібліотека України у Могилянці (134.19 kB)
 5. Пріоритети державної політики, програмного і проектного розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О.В. Воскобойнікова-Гузєва // Міжнародний науковий конгрес з розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, 17-18 листоп. 2011 р. : тези доп. / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, Укр. наук. центр розвитку інформ. технологій. - К. : [Укр. наук. центр розвитку інформ. технологій], [2011]. - С. 24-25.

2010
 1. Farion M. Electronic Library of Ukraine: Knowledge Centers for Ukraine Makes Significant Progress in Providing Information to Students and faculty / Marta Farion,Tetiana Yaroshenko // US- Ukraine business council : Web-site. - 2010.- Dec., 15. 
 2. Government of Ukraine Supports Electronic Library of Ukraine : Press release // Brama : Ukrainewstand : Web-site / Brama. Inc. - Electronic data. - Brama, 2010. - October, 22.
 3. Пересунько, Михайло. Уряд України підтримує електронну бібліотеку // Свобода. - 2010. - 8 жовтня (№ 41). - С. 14.
 4. Mostovych, Anna. Library network helps Ukraine bridge digital divide // The Ukrainian Weekly. - 2010. - September, 19 (No. 38). - P. 7, 19.
 5. Electronic Library of Ukraine Access to the World’s Information for Ukraine’s Academic Libraries [Electronic resource] / published by Kyiv Mohyla Foundation of America // Build Ukraine through education : innovation, academic integration, nationbuilding : e-newsletter. - 2010. - No. 4, August.

2009
 1. Воропаєва, В. Я. Створення центрів прикладних знань: переваги та перспективи U2B взаємодії» / Воропаєва, В. Я., Зухба Д. С. // Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7-9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 : Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. - К. : [УкрІНТЕІ], 2009. - С. 94-99.
 2. Шилюк, О. І. Інформаційна грамотність користувачів та вузівська бібліотека // Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7-9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 : Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. - К. : [УкрІНТЕІ], 2009. - С. 124-130.
 3. Ярошенко, Т. О. ELibUkr - електрона бібліотека : Центри знань в університетах України (перший рік впровадження проекту) / Ярошенко Т.О. // Матеріали міжнародного форуму "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", 7-9 жовт. 2009 р., м. Львів : VI Міжнар. наук.-практ. конф. INFORMATIO-2009 : Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ ; XIII Міжнар. наук.-практ. конф. УкрІНТЕІ "Побудова інформаційного суспільства : ресурси і технології" / Асоціація "Інформатіо-Консорціум" ; УкрІНТЕІ ; [відп. за вип. : О. В. Пархоменко, В. В. Матусевич]. - К. : [УкрІНТЕІ], 2009. - С. 141-144.
 4. Маценко, Георгій. Проекти електронної бібліотеки майбутнього представили у Львові // Укрінформ [Електронний ресурс]. [Розділи: Новини 2009.10.08 13:18:00, Регіони 2009.10.08 13:18:00, Культура 2009.10.08 13:18:00, Дайджест новин 2009.10.08 13:17:00]. 
 5. Маценко, Георгій. Проекты электронной библиотеки будущего представили во Львове // Укринформ [Електронний ресурс]. [Разделы: Дайджест новостей 2009.10.08 13:41:00, Укринформ: новости 2009.10.08 13:41:00, Регионы 2009.10.08 13:41:00, Культура 2009.10.08 13:41:00]. 
 6. Шилюк, О. І. Інформація для освіти та науки // Університетський вісник. - 2009. - Вер. (№10). - С.4-5.
 7. Ярошенко, Т. А. Электронная библиотека: центры знаний в университетах Украины // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2009.- № 2.- С. 65-70.
 8. Ярошенко, Т. А. Проект ELibUkr : "Электронная библиотека : Центры знаний в университетах Украины" : цели, задачи, приоритеты // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы 16 Междунар. конф. "Крым 2009", г. Судак, АР Крым, Украина, 6–14 июня, 2009 г. - Электрон. дан. - М. : ГПНТБ России, 2009.
 9. Ярошенко, Т. О. Наука-освіта-інформація : проект "Електронна бібліотека : центри знань в університетах України" // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матерали міжнар. наук.-практ. конф., м. Севастополь, 19-21 травня 2009 р. /МОН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Севастоп. нац. тех. ун-т ; [наук. ред. В. А. Крамарь]. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2009. - С. 111-117.
 10. Шилюк, О. І. Інтеграція України в світовий інформаційний простір : Чернівецький національний університет ( за проектом "ELibrUkr") // Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у світлі модернізації вищої освіти : матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Севастополь, 19-21 трваня 2009 р. / [наук. ред. В.А. Крамарь]. - Севастополь : [Севастопольський національний технічний університет], 2009. - С.62-68.
 11. Електронні бібліотеки світу / підготував Ю. Ворона // Бібліотечна планета. - 2009.  - № 2. - С. 41.
 12. 26 січня 2009 року в приміщенні Бібліотеки Антоновичів Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ) відбулась презентація унікального проекту «Електронна бібліотека України : створення Центрів знань в університетах України»… / Наукова бібліотека Чернівецького національного університету // Наукова бібліотека Чернівецького національного університету : [вебсторінка бібліотеки, розділ «Проекти бібліотеки»]
 13. 26 січня відбудеться оголошення проекту "Електронна Бібліотека України : створення Центрів Знань в університетах України" // Український науковий клуб [Електронний ресурс] : [розділ «Короткі новини»]. 
 14. 26 січня відбудеться оголошення проекту "Електронна Бібліотека України : створення Центрів Знань в університетах України" // Освітній портал [Електронний ресурс] : [розділ «Новини освіти та науки»]. 
 15. 26 січня відбудеться оголошення проекту "Електронна Бібліотека України" // Залік.org.ua [Електронний ресурс] : [розділ «Освіта та наука в Україні»]. 
 16. 26 січня відбудеться оголошення проекту «Електронна бібліотека України  : створення центрів знань в університетах України» // Портал для студентських самоврядувань [Електронний ресурс] : [розділ «Анонси»]. 
 17. 26 січня відбудеться презентація проекту "Електронна бібліотека України" // Всеукраїнська громадська наукова організація "Експерти України" : [Електронний ресурс]. 
 18. 26 января состоится объявление проекта Электронная Библиотека Украины: создание Центров Знаний в университетах Украины // Profi.net.ua Group [Електронний ресурс] : [розділ «Новости»]. 
 19. Campbell, Natalie. Chicago helps launch first Electronic Library of Ukraine / Natalie Campbell // The Ukrainian Weekly [Electronic resource] : [Archive]. – 2009. – Vol. 77, № 5. 
 20. Campbell, Natalie. Electronic Library of Ukraine program launched in Kyiv : Access to Digital Information Through University Knowledge Centers, USAID Support, Project Started in Chicago Electronic Library of Ukraine (ELibUkr) // The US-Ukraine Business Council [Electronic resource] : [chapter “News”]. 
 21. Campbell, Natalie. First-Ever Electronic Library of Ukraine Launches Today // Ukrainian Scientists Worldwide [Electronic resource] = Українські науковці у світі : [розділ «Блоги»]
 22. Electronic Library of Ukraine program launched in Kyiv // UNIAN [Electronic resource]. – Mode of access: http://unian.net/eng/news/news-297374.html. – Title from screen.
 23. Electronic Library of Ukraine program launched in Kyiv: Access to Digital Information Through University Knowledge Centers, USAID Support, Project Started in Chicago. // Action Ukraine Report [Electronic resource] : An International Newsletter. – 2009. – January 27.
 24. Electronic Library of Ukraine Program Launched in Ukraine // The Kyiv Mohyla Foundation of America [Electronic resource]. 
 25. ELibUkr - погляд газети «День» // Національний університет «Києво-Могилянська академія» : [вебсторінка університету, розділ «Новини»]. 
 26. ELibUkr // Gurto.NET [Електронний ресурс]. 
 27. ELibUkr долучить Україну до світової мережі знань // Портал "Громадський простір" [Електронний ресурс] : [розділ «Новини»]. 
 28. ELibUkr долучить Україну до світової мережі знань // Совет молодых ученых ХНУ [Електронний ресурс] : [розділ «Новости»]. 
 29. ELibUkr долучить Україну до світової мережі знань // Український формат [Електронний ресурс] : [розділ «Культура»]
 30. ELibUkr долучить Україну до світової мережі знань // Новітній інтелект [Електронний ресурс] : [розділ «Новини»] / Міжнародний благодійного фонд ”Україна 3000”. 
 31. ELibUkr долучить Україну до світової мережі знань // Інститут демократичного суспільства [Електронний ресурс] : [розділ «Новини»]. 
 32. ELibUkr долучить Україну до світової мережі знань // Пошукова система новин RedTram Україна [Електронний ресурс]. 
 33. ELibUkr Цей проект сприятиме обміну інформацією між світовою та українською академічними спільнотами // Український науковий клубу [Електронний ресурс] : [розділ «Короткі новини»].
 34. ElibUkr : миссия познать мир... // UkrHome.net [Електронний ресурс] : [розділ «Новости»]. 
 35. Partnership to Develop Electronic Library of Ukraine // Ukrainian Echo [Electronic resource] : [chapter “Ukraine”] = Гомін України. 
 36. Thomas, Jeffrey. Digital Library Brings Global Knowledge Network to Ukraine : Project strengthens civil society, industry and academia / by Jeffrey Thomas, Staff Writer // American.gov [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.america.gov/st/educ-english/2009/February/200902191009341CJsamohT0.8406793.html?CP.rss=true. – Title from screen.
 37. Цифровая библиотека открывает Украине доступ к глобальной сети знаний (Проект способствует укреплению гражданского общества, развитию экономики и повышению качества высшего образования) // American.gov [Electronic resource]. – Режим доступу : http://www.america.gov/st/democracy-russian/2009/February/200902201339151CJsamohT0.6527521.html. – Назва з екрана.
 38. The Electronic Library Links Ukraine to a Global Knowledge Network // The United States Agency for International Development (USAID) [Electronic resource] : [chapter “News and Events”] . – Mode of access: http://ukraine.usaid.gov/success_full.shtml?p=534. – Title from screen.
 39. Tysiachna, Nadia. ELibUkr : This project will facilitate information exchange between the international and Ukrainian academic communities // The Day Weekly Digest [Electronic resource]. – 2009. – 3 February (№ 3). – Mode of access: http://www.day.kiev.ua/263845/. – Title from screen.
 40. USAID and the Kyiv Mohyla Foundation of America to Launch First-Ever Electronic Library of Ukraine // Chicago Sister Cities International [Electronic resource] : [chapter “Sister Cities News”]. – Mode of access: http://www.chicagosistercities.com/wp/news/isaid-and-the-kyiv-mohyla-foundation-of-america-to-launch-first-ever-electronic-library-of-ukraine/. – Title from screen.
 41. Баловсяк Надежда. Университеты начали работу над проектом «Электронная библиотека Украины» // Агенство Интернет Новостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ain.com.ua/archives/9158. – Назва з екрана.
 42. В Украине стартовал проект «Электронная библиотека Украины: создание центров знаний в университетах Украины» // Karman.com.ua : [Електронний ресурс] : форум о хостинге в Украине. – Режим доступу : http://karman.com.ua/forum/topic15691.html. – Назва з екрана.
 43. Сорокопуд Вікторія. ElibUkr : місія пізнати світ... // Всеукраїнська громадська наукова організація "Експерти України" : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://experts.in.ua/inform/smi/detail.php?ID=35888. – Назва з екрана.
 44. Вперше в Україні вільний рівний доступ до світових  наукових та освітніх електронних ресурсів // Портал НаукаІнформ [Електронний ресурс] / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
 45. Газета по-киевски. – 2009.– 28 января. Стало известно, что… украинские студенты получат доступ к всемирной базе интернет-библиотеки.–(Инф.); День.–2009.–28 січня. ElibUkr. (Цей проект сприятиме обміну інформацією між світовою та українською академічними спільнотами).–Тисячна Н. [Електронний ресурс] // Міністерство освіти та культури України [Електронний ресурс] : офіційний веб сайт : [Огляд преси за 28.01.2009, розділ «Бібліотечна справа»]. – Режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/135353. – Назва з екрана.
 46. До Харківського університету завітали керівники проекту «Електронна бібліотека: Центри знань в університетах України» // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна [Електронний ресурс] : [вебсторінка університету, розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.univer.kharkov.ua/ua/events/news?news_id=649. – Назва з екрана.
 47. Електронна бібліотека приєднає Україну до світової мережі знань // Регіональна Місія Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) [Електронний ресурс] : [розділ «Новини та події»]. – Режим доступу : http://ukraine.usaid.gov/ukr/success_full.shtml?p=534. – Назва з екрана.
 48. Електронна бібліотека України / Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. // Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : [вебсторінка бібліотеки, розділ «Події»]. – Режим доступу : http://www-library.univer.kharkov.ua/ukr/300109_.html. – Назва з екрана.
 49. Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Портал "Громадський простір" [Електронний ресурс] : [розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.civicua.org/news/view.html?q=1154460. – Назва з екрана.
 50. Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Пошукова система новин RedTram Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.redtram.com/go/180266402/. – Назва з екрана.
 51. Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Совет молодых ученых ХНУ [Електронний ресурс] : [розділ «Новости»]. – Режим доступу : http://www-rmn.univer.kharkov.ua/2009/01/21/elektronna-bbloteka-ukrani-stvorennja.html. – Назва з екрана.
 52. Кудіна, Людмила. ELibUkr долучить Україну до світової мережі знань // Молодіжна альтернатива [Електронний ресурс] : [розділ «Новини третього сектору»]. – Режим доступу : http://www.ya.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=158:elibukr------&catid=43:2008-03-07-23-06-26&Itemid=65. – Назва з екрана.
 53. Презентація проекту «Електронна бібліотека України» за участі Харківського університету // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна : [вебсторінка університету, розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.univer.kharkov.ua/ua/events/news?news_id=647. – Назва з екрана.
 54. Солонина, Євген. Проект «Електронна бібліотека України» надасть доступ до всесвітньої електронної мережі наукових знань // Мистецька сторінка [Електронний ресурс] : [розділ «Освіта»]. – Режим доступу : http://storinka-m.kiev.ua/art_news_1780.php. – Назва з екрана.
 55. Солонина Євген. Україна за підтримки USAID приєдналася до всесвітньої електронної мережі знань // Радіо свобода [Електронний ресурс] : [розділ «Україна»]. – Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/Article/1375001.html. – Назва з екрана.
 56. Сорокопуд Виктория. ElibUkr : миссия познать мир... // Ukrpost.info [Електронний ресурс] : [раздел «Компьютеры и Интернет»]. – Режим доступу : http://ukrpost.info/news/computers/476276.html. – Назва з екрана.
 57. Сорокопуд Виктория. ElibUkr : миссия познать мир... // Зеркало недели [Електронний ресурс]. – 2009. - 31 января-6 февраля (№ 3). – Режим доступу : http://www.zn.ua/3000/3994/65248/. – Назва з екрана.
 58. Сорокопуд Виктория. ElibUkr: миссия познать мир...  // Интернет-портал ProIT [Електронний ресурс] : [розділ «Інтернет – Дайджесты»]. – Режим доступу : http://proit.com.ua/digest/internet/2009/02/02/095856.html. – Назва з екрана.
 59. Сорокопуд Вікторія. ElibUkr: місія пізнати світ... // Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. – 2009. - 31 січня-6 лютого (№ 3). – Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3994/65248/. – Назва з екрана.
 60. Сорокопуд Вікторія. ElibUkr: місія пізнати світ... // Всеукраїнська громадська наукова організація "Експерти України" : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://experts.in.ua/inform/smi/detail.php?ID=35888. – Назва з екрана.
 61. Тисячна Надія. ELibUkr – Цей проект сприятиме обміну інформацією... // ZAPYSY.com.ua [Електронний ресурс] : [розділ «Новини»]. – Режим доступу :  http://zapysy.com.ua/news/1209.html. – Назва з екрана.
 62. Тисячна, Надія. ELibUkr : Цей проект сприятиме обміну інформацією між світовою та українською академічними спільнотами // День [Електронний ресурс] : щоденна всеукраїнська газета. – 2009. – 28 січня (№ 12). – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/263473/. – Назва з екрана.
 63. Тысячная Надежда. ELibUkr : Этот проект будет способствовать обмену информацией между мировым и украинским академическими сообществами // День [Електронний ресурс] : ежедневная всеукраинская газета. - 2009. - 28 січня (№ 12). – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/263511/. – Назва з екрана.
 64. Университеты начали работу над проектом "Электронная библиотека Украины" // Российский портал развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.russia-gateway.ru/content/NEWS/NewsItem_3651951/. – Назва з екрана.
 65. Университеты начали работу над проектом «Электронная библиотека Украины» // Vikkimus [Електронний ресурс] : [розділ «Новости»]. – Режим доступу : http://vikkimus.org.ua/2009/02/06/. – Назва з екрана.
 66. Университеты начали работу над проектом «Электронная библиотека Украины» // IT Business Week [Електронний ресурс] : журнал для профессионалов : [раздел «IT-новости Украина»]. – Режим доступу : http://pda.itbusiness.com.ua/content/view/14861/34/. – Назва з екрана.
 67. Червоножка Валентина. Електронний прорив : бібліотека майбутнього в Україні // Новинар [Електронний ресурс] : [розділ «Нові технології»]. – Режим доступу : http://novynar.com.ua/analytics/newtechnology/52640. – Назва з екрана.
 68. Через ELibUkr студенти ЧНУ долучаться до глобальних знань //  Громадсько-полiтичний часопис "Доба"[Електронний ресурс]. – 2009. – 5 лютого (№4). – Режим доступу : http://www.doba.cv.ua/index.php?id1=2&k=636&all=28#pos. – Назва з екрана.
 69. Чернівецький університет – почесний партнер у створенні Електронної бібліотеки України (ELibUkr) // Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини та оголошення»]. – Режим доступу : http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/news&obj%5Bid%5D=437. – Назва з екрана.
 70. Электронная библиотека Украины // Национальная библиотека Беларуси [Електронний ресурс] : [Інтернет-портал : розділ «Новости библиотек»]. – Режим доступу : http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=11256&lang=ru&rubricId=2. – Назва з екрана.
 71. Электронная библиотека Украины ElibUkr 6 // Библиотекари Беларуси : библиотечний блог [Електронний ресурс] : [розділ «Библиотеки»]. – Режим доступу : http://inf.by/library/3704/. – Назва з екрана.
 72. Короденко М. Інтеграція української академічної спільноти до світової науки : [за матеріалами виступів президента Києво-Могилянської академії С. Квіта та віце-президента НаУКМА й директора Наукової бібліотеки цього закладу, виконавчого директора ELibUkr Т. Ярошенко на церемоніїї підписання угоди]  // Освіта України. - 2009. - 10 лютого (№ 11). - С. 1, 2.
 73. Тисячна Н. ELibUkr : цей проект сприятиме обміну інформацією між світовою та українською академічними спільнотами // День. - 2009.  - 28 січня (№ 12). - С. 2.
 74. Розпочав свою роботу проект «Електронна бібліотека України» // Європейський освітній портал [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.eu-edu.org/news/info/195. – Назва з екрана.
 75. Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Східний інститут українознавства ім. Ковальських [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://keui.univer.kharkov.ua/www/index.php?set=news&mc=readfull&do=513. - Назва з екрана.
 76. Україні є чим пишатись, і відповідно є що запропонувати міжнародній спільноті - Борис Тарасюк // Верховна Рада України. Комітет з питань європейської інтеграції [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»].  – Назва з екрана.
 77. Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в університетах України // Історичний факультет Маріупольського гуманітарного університету [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.istfak-mggu.org.ua/news/2009-1-21-785-0-. – Назва з екрана.
 78. Всі знання України переллють в елекронну бібліотеку // Портал неполітичних новин NGO.DONETSK.UA [Електронний ресурс] : [Розділ «Україна»]. – Режим доступу : http://ngo.donetsk.ua/ukrsociety/2324. – Назва з екрана.
 79. Розпочав свою роботу проект «Електронна бібліотека України» // Музейний простір України [Електронний ресурс] : [Розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://prostir.museum/news/ua/detail?id=7937. – Назва з екрана.
 80. Williams, Morgan. Promoting Ukraine in the United States / by Morgan Williams. // Welcome to Ukraine. - 2009.  - № 1. - P. 102-104.
 81. Сорокопуд, В. ElibUkr : от Диканьки до Ганновера / Виктория Сорокопуд // Кампус. - 2009.  - № 1. - С. 40-41.
 82. Розпочався проект "Електронна бібліотека України: створення Центрів Знань в Університетах України (ELibUkr)" // Науково-технiчна бiблiотека Донецького національного технічного університету [Електронний ресурс] : [веб-сторінка бібліотеки : розділ «Новини»]. – Режим доступу : http://www.library.dgtu.donetsk.ua/?lang=ua&p=408. – Назва з екрана.
 83. Университеты начали работу над проектом «Электронная библиотека Украины» // Novostey.com [Електронний ресурс] : ежедневная лента новостей [розділ «Internet и сети», «Новости»]. – Режим доступу : http://novostey.com/internet/news112888.html. – Назва з екрана.
 84. Пролыгина, Ирина. Украинские университеты создали новую электронную библиотеку ELibUkr // ХОРОШИеНОВОСТИ [Електронний ресурс] : [розділ «Культура»]. – Режим доступу : http://www.horoshienovosti.com.ua/cult/bibl.html. – Назва з екрана.
 85. Іванін, О. Електронні бібліотеки: крок до майбутнього // Харківський університет [Електронний ресурс] : загальноуніверситетська газета. - 2009.  - № 4. – Режим доступу : http://www-gazeta.univer.kharkov.ua/index.php?eb09. – Назва з екрана.
 86. Состояние национальных систем научно-технической информации в государствах СНГ – членах МКСНТИ // Межгосударственный координационный совет по научно-технической информации, 2009. – Режим доступу: http://www.viniti.ru/download/russian/MKSNTI/analit.pdf – Назва з екрана.
 

Counter

We have 42 guests online

 facebook_logo 


Events

No events

Contacts

e-mail: elibukr.org@gmail.com
Phone/Fax: +38 (044) 425 60 55
Address: 2, H. Skovorody str., Kyiv, 04655, Ukraine